pARTyzant
Foto
Zapraszamy 28-02-2019 r.
o godz. 20:00  na koncert:
pARTyzant
Koncert: Mike Russell
Foto
Zapraszamy 14.03.2019 r.
o godz. 20:00 na koncert:
Mike Russel
informacje >>> 


www.kupbilet.pl

 
                
 
 
   
 
 
Radio Emiter

Studio powstało w lutym 1969 roku. Pierwszym zachowanym dokumentem świadczącym o jego istnieniu jest podanie do Przewodniczącego Komisji ds. Radia i Telewizji z prośbą o przekazanie wycofywanego z użytku sprzętu radiowego. Twórcą i pierwszym kierownikiem studia był Grzegorz Cegielski.
W maju 1969 roku wśród studentów został ogłoszony konkurs na nazwę studia. Zwyciężyła propozycja Studenckie Studio Radiowe "Emiter". Jak informują archiwalne dokumenty, u progu swej działalności Emiter dysponował dwoma pomieszczeniami w domu studenta Opolskiej WSI przy ulicy Oleskiej 102 i nadawał program poprzez sieć radiowęzłową do wszystkich pokoi w tymże domu studenckim. Istniało także połączenie drogą telefoniczną z Polskim Radiem w Opolu i możliwość wejść z programem "Emitera" na antenę tej rozgłośni. Większość prac remontowych i adaptacyjnych w przekazanych pomieszczeniach wykonywali sami "emiterowcy", uczelnia zaś dostarczała materiały.

Największym problemem studia było pozyskanie niezbędnego sprzętu radiowego i taśm, na których odbywały się nagrania, montaż, emisja i archiwizacja materiałów dźwiękowych. Sprzęt pozyskiwany był ze stacji Polskiego Radia. Był to sprzęt używany i często wymagający remontu. Część sprzętu i wszystkie remonty wykonywali członkowie działu technicznego SSR "Emiter".
Największy rozkwit działalności SSR "Emiter" przypada na lata 70. i 80. XX w. Wtedy to w pracę studia zaangażowanych było ok. 60 osób. Z tego okresu zachowała się część listy wydanych legitymacji radiowych. W ramach zespołu pracowały redakcje dzienne przygotowujące programy na poszczególne dni tygodnia. Każda z nich liczyło ok. 5 osób. Istniała zupełna dowolność co do doboru muzyki, stąd każdy z dni miał zupełnie inny charakter muzyczny. Przykładowo, poniedziałki zdominowane były przez muzykę rockową we wszelkich odmianach, z kolei w czwartki dominowała muzyka elektroniczna. Programy emitowane przez studio miały charakter autorski.

SSR "Emiter" posiadało dział techniczny skupiający kilkanaście osób. Zajmował się on utrzymaniem i rozbudową zaplecza technicznego studia, a także realizacją programu i nagraniami. W zakres obowiązków techników "Emitera" wchodziło również nagłaśnianie różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez uczelnię. Uczestniczył w wielkiej uroczystości nadania imienia uczelni.
Wśród dokumentów archiwalnych "Emitera" znajdują się m.in. prośba Domu Kultury w Dobrzeniu o nagranie materiału demonstracyjnego amatorskiego zespołu "Piersi", czy też podanie do ZSP o przygotowanie nagłośnienia sali na spotkanie z ówczesnym Ministrem ds. Młodzieży i Sportu Aleksandrem Kwaśniewskim.
Przez progi studia radiowego przewinęło się wiele znanych osób. Radio miało okazję towarzyszyć w pierwszych opolskich koncertach zespołu Lady Pank w 84 roku. Swoje pozdrowienia dla SSR "Emiter" przekazał także Marek Niedźwiecki, który sam rozpoczynał karierę w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.

 

 

W tym czasie radiowęzeł "Emitera" obejmował wszystkie akademiki WSI i "emiterowcy" dopracowali się własnej metody badania słuchalności. Polegała ona na tym, że wszystkie osoby słuchające programu na dany sygnał zaczynały "mrugać" światłem w swoim pokoju, osoby z "emitera" stały pomiędzy akademikami i liczyły "mrugające" okna.
Oprócz działalności typowo radiowej, "Emiter" prowadził także własną działalność kulturalną przede wszystkim poprzez Studencki klub "Hades". Obejmowała ona wieczorki jazzowe czy poetyckie, a także organizację zabaw tanecznych.
Osobą, która otaczała szczególną opieką i życzliwością działalność SSR "Emiter" w tamtych czasach, był rektor WSI Zbigniew Vogel, któremu "emiterowcy" zawdzięczają sprzyjającą atmosferę niezbędną do rozwoju studia. Był on częstym gościem "Emitera" czego śladem są liczne nagrane wywiady i audycje. Dzięki jego wielkiemu zrozumieniu i życzliwości był możliwy rozwój stacji.
Po zaprzestaniu działalności radia w roku 2000, dzięki grupie pasjonatów radio zaczęło ponownie nadawać.
Obecnie radio gra muzykę 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, zaś audycje na żywo - 5 razy w tygodniu, od godz. 17.00 do późnych godzin nocnych.

Strony internetowe:
 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
Opole, ul. Studzienna 1   tel. 607 410 054
e-mail: artystyczny@dworek-opole.pl